1. Bezpečnost a ochrana informací

   Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě.

   Výjimky:

   • situace související s distribucí a dopravou objednaného zboží (jméno a adresa dodání)
   • či platebním stykem týkajícího se úhrady objednaného zboží 

   Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

  2. Souhlas s používáním Vašich osobních  údajů

 1. 2. Závěrečná ustanovení

  Toto právní ustanovení je platné a účinné od 01.01.2019 a ruší předchozí znění PU. Prodávající si vyhrazuje právo změnit PU bez předchozího upozornění.

  Za společnost H dveře s.r.o.  Petr Hrdinka, jednatel společnosti.