ČSN 210CM

úprava jakýchkoli dveří:

výška menší než norma ČSN - 30%
výška větší než norma ČSN 210cm  - 40%
změna šířky mimo ČSN - 30%
Pokud se mění výška i šířka se připočítává pouze jeden příplatek.