ATYPY

úprava jakýchkoli dveří:

výška menší než norma ČSN - 30%
výška větší než norma ČSN - 40%
změna šířky mim ČSN - 30%
Pokud se mění výška i šířka se připočítává pouze jeden příplatek.